האישה הקדימה ופתחה תיק בבית המשפט לענייני משפחה?? אולי בפני הבעל קיימת עדיין אפשרות להעברת התיק לבית הדין הרבני.

0
4722
האישה הקדימה ופתחה תיק בבית המשפט לענייני משפחה ?? אולי בפני הבעל קיימת עדיין אפשרות להעברת התיק לבית הדין הרבני.

בהתאם לתקנות להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה ככל ומי מהצדדים ניגש ראשון לערכאה כלשהי ופתח את תיק יישוב הסכסוך – יוכל לבחור היכן יגיש את תביעותיו.

בחודש יולי 2016 , נכנס לתוקף חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה

החוק קובע כי הליך בנושא משפחה – ייפתחו בדרך של בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני .

ההליך החדש הינו הליך חובה – כלומר באם מי מהצדדים מעוניין להגיש תביעה כלשהי , המצב אינו מאפשר להגיש תחילה את התביעה , אלא הגשת בקשה ליישוב סכסוך.

עד כניסת תקנות להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה לתוקף , בעוד נתגלע סכסוך בין בני זוג , היה צד שמעוניין להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני , כיום כפועל יוצא מהתקנות החדשות – כל צד המעוניין בהגשת תביעה יחויב בהגשת בקשה ליישוב סכסוך.

אז כיצד מתבצע ההליך בפועל?

בטרם פניה בבקשה ליישוב סכסוך , מומלץ להיוועץ עם עו"ד לענייני משפחה אשר ינחה את הלקוח באם מומלץ עבורו להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה או שמא לבית הדין הרבני.

יש למלא טופס הנקרא בקשה ליישוב סכסוך.

כמו כן , יש לשלם אגרת בית המשפט בסך 100 ₪ .

לאחר פתיחת הליך הבקשה ליישוב הסכסוך- הבקשה עוברת ליחידת הסיוע שליד בתי המשפט או בתי הדין הרבניים והצדדים מוזמנים למפגש משותף ביחידת הסיוע .

לאחר המפגש הראשון של הצדדים ביחידת הסיוע – יישאלו הצדדים באם הינם מעוניינים להמשיך ולהגיע ליחידת הסיוע וזאת על מנת לפתור את "הסכסוך" מחוץ לכותלי בית המשפט .

באם בחר מי מהצדדים לסיים את ההליך ביחידת הסיוע , יהיה לצד אשר הגיש את הבקשה ליישוב הסכסוך 15 ימים בכדי להגיש תביעותיו!!!!

למשרדי הגיע לקוח אשר אשתו הגישה בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לענייני משפחה, הלקוח היה נחוש בדעתו כי באם ההליך יגיע לבית הדין הרבני תוצאות המשפט יהיו טובות הרבה יותר והכל בכפוף לעובדות המקרה .

הצדדים סיימו את ההליך ביישוב הסכסוך ולי נותר רק להמתין 15 ימים לקבלת תביעות האישה….

בינתיים , תביעות הבעל היו מוכנות על שולחני , ממתינות להגשה באם האישה לא תממש את זכותה להגיש בתוך 15 ימים ממועד סיום הליך יישוב הסכסוך

משלא הגישה האישה את תביעותיה לאחר 15 ימים , הגשתי ללקוח את כלל תביעותיו בבית הדין הרבני ביום ה-16 , הלקוח היה מאושר והשאר היסטוריה.

הכתבה נכתבה ע"י דניאל ירון כץ , עו"ד ומגשרת – טל: 054-4663838

השאירו תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here