התרת נישואי תערובת

0
3316
התרת נישואי תערובת

התרת נישואי תערובת בתקופת העלייה הגדולה והמבורכת ממדינות חבר העמים הגיעו לארץ בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת,למעלה ממליון איש, שחלקם אינם יהודים. עלייתם לארץ של אזרחים רבים שאינם יהודים, התקיימה תודות לחוק השבות, המעניק אפשרות להגר לארץ ולקבל זכויות אזרח גם לבן זוג, לילד ולהורה של יהודי, גם אם הם עצמם אינם יהודים. כיום בארץ חיים אנשים רבים שאינם יהודים ואין להם כל כוונה להתגייר. לבית הדין הרבני אין כל סמכות לגבי אנשים אלו. סמכותו של בית הדין הרבני חלה על אם שני בני הזוג הינם יהודים ובמידה והינם נשואים. כך גם אין לבית הדין הרבני סמכות לגבי ידועים בציבור. במדינות חבר העמים, התאפשרו נישואין אזרחיים כדבר שבשיגרה.

נישואין אזרחיים אפשריים גם במדינות אירופה ובארצות הברית. נישואין אזרחיים נעשים דרך רישום בעירייה. בארץ, בזמננו אנו, לא קיים מושג של נישואין אזרחיים. זאת אומרת, יהודים ואזרחים תושבי המדינה המחליטים להינשא לבן או בת זוג שאינם יהודים, בין אם הם נוצרים, מוסלמים, בני עדה דתית לא מוכרת או חסרי דת מטעמים מצפוניים או מכל סיבה שהיא –אינם יכולים להינשא בארץ. אין בארץ נישואי תערובת ועקב סיבות פוליטיות {גם לא צפוי שיהיו בזמן הקרוב. אנשים המעוניינים להינשא ואינם מסתפקים בהסכם יחסי ממון, צריכים למצוא את הפתרון מעבר לים, דהיינו בקפריסין, באיטליה, ואם ברצונם להרחיק הם יכולים להינשא בארצות הברית ו/או בכל מקום אחר בעולם שלפי חוקי אותה מדינה מאושרים נישואין אלו. כמו כן ניתן להינשא בנישואי פרגוואי. נישואין המתקימים באמצעות עורך דין המתמחה בכך, נישואין אלה מצריכים משלוח מסמכים בלבד ולא ביציאה מגבולות הארץ.

נוצרת בעיה כאשר הנישואין עולים על שרטון ואחד מבני הזוג או שניהם מעוניינים להתגרש. המינוח המשפטי הנכון בנישואי תערובת הינו התרת נישואין ולא גירושין. אם בני הזוג רוצים להתגרש הרי שהדבר כרוך בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה לאישור הסכם. לאחר שבית המשפט לענייני משפחה מאשר את ההסכם, על בני הזוג לפנות באמצעות בא כוחם לבית המשפט העליון לצורך. קביעת מקום השיפוט.

בית המשפט העליון דן בסוגיה, לעיתים מבקש מסמכים שונים וביניהם חוות דעת של בית הדין הרבני – ואז קובע את מקום השיפוט לצורך התרת הנישואין. בדרך כלל יהיה זה בית המשפט לענייני משפחה המאשר את ההסכם או בית המשפט לענייני משפחה במקום מגורי הצדדים. התרת הנישואין קשה יותר כאשר מדובר בבן זוג שאינו חפץ בגירושין ואין שיתוף פעולה. במקרה כזה על בן הזוג החפץ בגירושין להוכיח את עילת הגירושין על פי הדין החל על הצדדים, ולעיתים עליו להמציא מסמך ובו חוות דעת של מומחה לדין הזר לצורך כך.

על בני זוג הנשואים בנישואי תערובת יחול החוק לתיקון דיני משפחה העוסק במזונות בני המשפחה השונים. דין תורה בכל הקשור למזונות חל רק על יהודים ועליהם בלבד. החבויות הן שונות על פי חוק זה בין יהודים ללא יהודים.

השאירו תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here