מסוגלות הורית

0
4066
מסוגלות הורית

כאשר הורים בתהליך גירושין לא מצליחים להגיע להסכמות בנושא המשמורת על הילדים, וגם בית המשפט אינו מצליח להכריע בעניין זה, הוא עשוי לשלוח את ההורים למבחני מסוגלות הורית. ההמלצות שיגישו הגורמים המקצועיים בעקבות המבחן יהוו שיקול מרכזי בקבלת ההחלטה בנושא המשמורת.

מהי בדיקת מסוגלות הורית

מסוגלות הוריתבדיקת מסוגלות הורית נועדה לסייע לבית המשפט להכריע מי יהיה ההורה המשמורן על הילדים. המסוגלות ההורית היא היכולת של ההורה לספק לילדים את תנאי המגורים המתאימים ביותר, וכן את צרכיו הרגשיים, הפיזיים והחינוכיים. מן הסתם קיים קושי אמיתי להכריע בשאלה מהי מסוגלות הורית, כאשר שני ההורים הם אנשים ראויים, שמסוגלים לספק לילדים את כל צרכיהם. בעבר חשבו שהמסוגלות ההורית של האם טובה יותר בגיל הרך, אלא שאבות ערערו על קביעה זו, ורבים מהם החלו לדרוש משמורת משותפת, ובמקרי קיצון משמורת בלעדית. הצפת הנושא לסדר היום הציבורי חדרה לכותלי בית המשפט. היום למרות החוק, ילדים רבים נהנים ממשמורת משותפת של שני ההורים ובמקרי קיצון של האב בלבד. לעיתים הדרך להחלטת השופט עוברת במבחן מסוגלות הורית.

לעיתים נדירות יגדיר בית המשפט את אחד ההורים כחסר מסוגלות הורית. מדובר במקרים כמו מחלה קשה או נכות, אנשים שמכורים לסמים ואלכוהול, או כאלה הסובלים מבעיה נפשית קשה. ישנם רבים אשר מבקרים את מבחן המסוגלות ההורית. הם טוענים, שתוצאותיו של המבחן אינן מעידות תמיד על מסוגלותו ההורית של הנבדק. מבקרי המבחן מצביעים על העובדה, שאין קריטריונים מוגדרים למבחן המסוגלות ההורית. גם נסיבות ההחלטה על הגירושין, יוצרות עומס רגשי על ההורה, דבר שמקשה על ביצוע הבדיקה. כתוצאה מכל אלה תוצאות המבחן עשויות להשתנות מבוחן לבוחן, והן אינדיבידואליות.

עקרון טובת הילד

הצורך בבחינת המסוגלות ההורית נובע בעיקר מסכסוכים קשים בין ההורים, שחלקם שוכחים שצריכים להגן על-ילדיהם ומכניסים אותם לתוך המאבק. הדבר בא לידי ביטוי בניכור הורי, באי הקפדה של ההורה המשמורן על קיום הקשר והסדרי הראיה עם ההורה האחר. בית-המשפט רואה לנגד עיניו את עקרון טובת הילד, וזה אשר מנחה אותו בהחלטותיו. שליחת ההורים לבחינת מסוגלות הורית נעשית בשם עקרון טובת הילד. דברים נוספים שנבחנים היא יכולותיו של ההורה לספק את צרכיו הרגשיים, הנפשיים והפיזיים.

תפקיד העורך הדין בסוגיית מסוגלות הורית

תפקיד עורך הדין בסוגיית מסוגלות הורית הוא להכין את הלקוח לקראת הבחינה, להסביר לו מה צפוי לו במהלך הבחינה ועם אלה קשיים הוא עשוי להתמודד. עורך הדין לענייני משפחה אינו נדרש אמנם להשכלה בתחומי הפסיכולוגיה, החינוך או העבודה הסוציאלית. אבל הוא כן נדרש להבנת תהליך הבחינה של מבחן המסוגלות ההורית, כדי לאפשר ללקוח שלו לעמוד בהצלחה בבחינה זו. הדרכה נכונה, בהחלט עשויה לסייע ללקוח להצליח. תפקידו של עורך הדין לאתר, בסיוע מומחים, את נקודות החולשה של הלקוח, שיבואו לידי ביטוי במבחן המסוגלות ההורית, על-מנת לאפשר לו לתת להן מענה.

הסדרי ראייה ומסוגלות הורית

בית המשפט מסתייע במומחים בתחומי הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, הפסיכיאטריה, פקידי הסעד ועוד, כדי לגבש החלטה בענייני המשמורת והסדרי הראייה של ההורה, שאינו משמורן. כאמור, עיקרון טובת הילד הוא זה שמנחה את בית המשפט. כאשר התמונה, שמתקבלת על ההורה שאינו משמורן שנויה במחלוקת, יתכן ויוטלו מגבלות שונות על הסדרי הראיה, החל מהגבלות הסדרי הראייה ללא לינה, דרך הסדרי ראייה בנוכחות אדם שלישי ועד למפגשים במרכז הקשר.

מרכז קשר

משרד הרווחה מפעיל מרכזי קשר בערים וביישובים רבים בישראל, באמצעות עובדים סוציאליים ופקידי סעד. המרכז נועד לאפשר מפגשים בין ילדים והורים, שקיים חשש למסוכנותם, או מסוגלותם ההורית, כאשר אנשי המקצוע שוהים במקום ומפקחים על המפגשים.

מרכז הקשר נועד להוות פתרון ביניים, שבמהלכו נפגשים הילדים וההורים פעם עד פעמיים בשבוע למשך שעתיים. העובדים הסוציאליים צופים במפגשים, ומדווחים עליהם לפקיד הסעד, שמכין דוחות על איכות הקשר בין הילדים להורים ומגיש אותם לבית המשפט.

השאירו תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here