משמורת ילדים והסדרי ראייה

0
4018
משמורת ילדים והסדרי ראייה

שני ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם.

כאשר בני הזוג מתגרשים, מתעוררת שאלת המשמורת על הילדים כלומר מי מבין ההורים יהיה ההורה המשמורן. ההורה שאינו המשמורן מקבל הסדרי ראייה (הזכות לבקר את הילדים ולפגשם). יכול והצדדים יגיעו להסכמה בעניין המשמורת כמו גם לגבי נושאים אחרים הכרוכים בגירושין.

למעשה, משמורת ילדים הינה האחריות היומיומית לגידולו ולהתפתחותו הגופנית והנפשית של ילד, לרבות הדאגה לחינוכו. במחלוקת מי מבין בני הזוג יהיה ההורה המשמורן, העיקרון המנחה את בית המשפט הוא 'טובת הילד'.

עד גיל 6 שנים- קיימת 'חזקת הגיל הרך' לפיה ייטב לילד להיות במשמורת אצל אמו לפחות עד הגיעו לגיל 6, בגיל הזה הילד זקוק להשגחה ולטיפול צמודים, כך שמקומו הטבעי אצל האם.

במרבית המקרים האם היא ההורה המשמורן, אם כי לאחרונה אנו עדים ליותר מקרים בהם האב מבקש להיות ההורה המשמורן או משמורת משותפת.

המשמורת תעבור לאב אם יוכח כי האם לא מסוגלת לגדל את הילד למשל כאשר האם נמצאת לא ראויה מחמת מחלת נפש. כאשר בית המשפט אינו יכול להכריע בין הורים, בין היתר עושים ההורים מבדקים כדוגמת מבחני מסוגלות הורית ועל פיהם קובע בית המשפט מיהו ההורה המשמורן הראוי יותר.

לעתים הילד מביע את רצונו לחיות עם אחד מההורים שאז בית המשפט מתחשב ברצון הילד בהתאם לגילו. ככל שהילד גדול יותר גוברת הנטייה לתת משקל לרצונו, כך שהחל מגיל 13-14 נוטה בית המשפט להתחשב גם ברצון הילד. בית המשפט בבואו להכריע בעניין המשמורת משקלל נתונים כמו: גיל הילד, מידת ההשפעה החיצונית המופעלת עליו, כושר האבחנה והשיפוט שלו, ונסיבות אובייקטיביות אחרות.

כאשר יש מחלוקת בעניין משמורת או הסדרי ראייה, ישנה התערבות של עובדים סוציאליים ומוגש תסקיר סעד לבית המשפט המגבש את המלצותיהם.

נהוג כי הסדרי הראייה הינם בין מפגש אחד לשניים באמצע השבוע – משעות אחר הצהרים עד הערב, בימים ובשעות קבועות, ובתנאי שהילד נלקח מהבית ומוחזר לבית ואחת לשבועיים- שישי שבת. את החגים מקובל לחלק באופן מחזורי, כך שבמחזור של שנתיים יבלה הילד כל חג אצל אחד מהוריו. כשהמדובר בילד מאד קטן אין קביעה שיפוטית חד משמעית בנוגע ללינה אצל ההורה שאינו משמורן.

מכל מקום, קיימת חשיבות לכך שהילד יהיה בקשר טוב עם שני הוריו ולכך שהסדרי הראייה יהיו קבועים ומסודרים.

כמו במקרה של מזונות הילדים נושא משמורת הילדים אינו נושא סגור ופסק הדין בעניין אינו הופך לחלוט (סופי). ניתן לפתוח מחדש את עניין המשמורת והסדרי הראייה בכל זמן בהתקיים תנאים מסויימים המצדיקים בחינה מחדש של טובת הילדים.

השאירו תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here